ផល ស៊ីវ ណាន់

Phal Siv Nann

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Website Game

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គោល​បំណង​របស់វែបសាយ៖

សព្វថែ្ងនេះ​ប្រទេស​​កម្ពុជា​យើងមានការរីក​ចម្រើន​ជាខ្លាំងខាង​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យាជា​ពិសេស​ Web Application ដែល​វាបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​កិច្ច​ការងារ​​ក្នុង​សង្គមយើងនាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដូចជា​ការទំនាក់ទំនងការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ការទទួលមាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ទាន់ហេតុការណ៍​ដែល​វាធ្វើ​ឲ្យ​យើងចំនេញពេលវេលាថវិការ​យ៉ាង​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ ។ ​ឆ្លងកាត់​ការ​សិក្សា​រៀនសូត្រពីសំណាក់លោកគ្រូតីសុជាតារយៈពេល៣ខែកន្លងផុតទៅ ពួកយើង​ខ្ញុំ​ជាកូនសិស្សមានការស្វែងយល់​យ៉ាង​​ច្រើន​អំពីមុខវិជ្ជា Web Programming, ហេតុដូចនេះហើយទើបយើង​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្តបងើ្កត​នូវ​គេហទំព័រមួយ​ដែល​មានឈ្នោះថា​”Assignment.html”​ដែល​​ទាក់ទងនឹង​ហ្គេមលើកឡើង​សម្រាប់​ទុកជាស្នាដៃ​ក្នុង​​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website​៖

• មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទ​តាមរយៈ​គេហទំព័

• រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​និង ឯកសារ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទជាអចិន្ដ្រៃយ៍​

• មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទបានគ្រប់ទីកន្លែង​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺនែត

• យល់ច្បាស់​ពីរ​ប្រភេទ​game នីមូយៗ ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

• HTML (Hyper Text Markup Language)

• CSS (Cascading Style Sheet)

• Notepad++ • Adobe Dreamweaver • Wow slider • Color picker

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលគេហទំព័រជាក់ស្ដែង៖