ពេជ្រ អម្រឹត

Pich Amret

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

SONTO MODERN COMPUTER SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គោល​បំណង​របស់វែបសាយ៖

គេហៈទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់ដឹងពី​តម្លៃ​ ឫចង់សែ្វងរកcomputer​ដែល​មានគុណភាពល្អ​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website​៖

  • មានការផ្សព្វផ្សាយទួលំទួលាយ
  • ​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការជាវ​នូវ​ផលិតផល​ថ្មីៗ​
  • អាចស្វែងយល់និង​ស្វែងរក​ផលិតផល​កុំព្យូទ័រ​ 
  • អាចមើលទំនិញ​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​ទំនិញ ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

  • WOW Slider
  • HTML5 
  • Dreamwaver​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលគេហទំព័រជាក់ស្ដែង៖