ប៉េន សាម៉ន

Pen Samorn

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

SAMORN SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

 

គោល​បំណង​របស់វែបសាយ៖

​ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ប៉េ​ន សាម៉ន ជា​និស្សិត នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្នភ្នំពេញ សិស្សាជំនាញ ពត៏មានវិទ្យា ។
ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​បញ្ចប់ វគ្គ​សិក្សា​នៅ មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ អាន និង មុខវិទ្យាដែរ​ខ្ញុំ​បាន​សិក្សា​នោះគឺ ថ្នាក់​ HTML និង បានបញ្ជប់ ។ ហើយនេះជា Assignment សម្រាប់​សាលាដែរ​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត ជា Website មួយនេះឡើង ។ ហើយការ​បង្កើត Website នេះឡើងនៅមានកំហុស​ច្រើន សម្រាប់​បច្ចេកទេស ហើយ​ខ្ញុំ​សង្ឈឹមថា លោកគ្រូ អ្នគ្រូ សិស្ស ច្បងនិងសិស្សប្អូន និង ផ្ដល់​យោបល់ និង ជួយកែប្រែ នៅរាលកំហុស​របស់ website មួយនេះ ។

 

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website​៖

  • មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទ​តាមរយៈ គេហទំព័រ
  • ​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​និង ឯកសារ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទជាអចិន្ដ្រៃយ៍​
  • មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ប្រធានបទបានគ្រប់ទីកន្លែង​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើនែត ។
  • និងនៅ​ក្នុង Website នេះមាន​ទៅតាម​ប្រភេទ មុខទំនិញ ដែរមាន​នៅលើ Menu

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

  • HTML5 + DreamWeaver
  • CSS3
  • WOW Slider
  • JQuery

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលគេហទំព័រជាក់ស្ដែង៖