កាន់ ឃី

Kann Khy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

គោល​បំណង​របស់វែបសាយ៖

គេហៈទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់ដឹងពី​តម្លៃ​របស់​ទូរសព្ទ​័ ឫរកទិញ​ទូរសព្ទ​័រមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើលដោយមិនចាំបាច់មកដល់ហាងដោយ​ផ្ទាល់​នោះទេ ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

  • HTML5 + DreamWeaver
  • CSS3 + Bootstrap 3
  • WOW Slider
  • PHP + MySql Server
  • JQuery
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្ដែង៖