អ៊ុំ បូរម្យ

Oum Borom

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

DLN NEWS

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់វែបសាយ៖

​ព័ត៌មាន​ជាតិ និង អន្តរជាតិ​

​បច្ចេកវិទ្យា​

កីឡា

​កំសាន្ត​

ទេសចរណ៍

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

Bootstrap

JQuery

Slider

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ៖