ចាន់ ស្រីនិច

Chan Sreynich

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

COCORO Japanese Restuarant

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់វែបសាយ៖

  • ​ងាយស្រួល​ទិញម្ហូបអាហារបរទេស
  • ​ងាយស្រួល​ស្វែងរក​មុខម្ហូប​ដែល​ចូលចិត្ត និង ឆាប់​រហ័ស​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

  • HTML Layout
  • Marquee
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ៖