គីម សារ៉ាយ

Kim Saray

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

GYM Heng Club

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website:  

សា្នដៃ​ក្នុង​ការរចនាគេហដ្ឋទំព័ររបស់​ខ្ញុំ ចង់​បង្ហាញ​អតិថិជន​ឲ្យ​យល់ដឹងពី​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្នែក​ហាត់ប្រាណ និង របៀបហាត់ប្រាណ​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវរួមទាំងអាហារសុខភាព, ភោជនីយដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាព និង ផាសុខភាព ,​ផ្នែក​លក់សម្លៀកបំពាក់កីឡា,​ផ្នែក Massage និង Spa

​បច្ចេកវិទ្យា​ Operation System ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្រើ​:

  •  Notepad++
  •  HTML5
  •  CSS
  •  Adobe Illustrator CS6
  •  WOW Slider
  •  Adobe Dreamweaver CS6
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ៖