ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត

Buth Matheareth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ព្រះពុទ្ធសាសនា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គោល​បំណង ៖

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយ អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ថាតើព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​ប្រវត្តិ​ដូចម្ដេច? ព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាង​ណា? និង​សេចក្តី​លម្អិត​ទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

  • គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជាភាសា​ខ្មែរ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល  និងស្វែងយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ដែល​ជាសាសនារបស់រដ្ឋ នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សព្វ​ថ្ងៃ ។ លោកអ្នក​នឹងអាចស្វែងយល់អំពី ៖
  •  ​ប្រវត្តិ​នៃព្រះពុទ្ធសាសនា
  •  ទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
  •  ​សេចក្តី​លម្អិត​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ។

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នីមួយៗ​មាន ៖

  •  ទំព័រដើម ៖ ការពណ៌នាខ្លីៗ​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា
  •  ​មាតិកា ៖ ចំណងជើង​មេរៀន​ដែល​មាន​ក្នុង​គេហទំព័រ
  •  ផ្សេងៗ ៖ គេហទំព័រ​ផ្សេងទៀត​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា
  •  អំពី​ខ្ញុំ ៖ ការពណ៌នាខ្លីៗ​អំពី​ខ្ញុំ​
  •  បញ្ចេញមតិ ៖ លោកអ្នក​អាចរិះគន់គេហទំព័រនេះបាន ក្នុង​ទំព័រនេះ

Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា ៖

  •  Adobe Dreamweaver CS6 : សម្រាប់​សរសេរ​កូដ ដើម្បី​បង្កើត​គេហទំព័រ

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ