យឿន យ៉ាន

Yeourn Yan

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

​ក្រុមហ៊ុន វណ្ណា គ្រុម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន វណ្ណា គ្រុប យើង​ខ្ញុំ មាន​សេវាកម្ម​ដូចជា​Condo, Office និង Supermarket ​សម្រាប់​ជួល ។ គ្រប់​សេវាកម្ម​ទាំងអស់​យើង​ខ្ញុំ ប្ដេជ្ញានឹងព្យាយាម​ផ្ដល់​នូវ​ភាពល្អឥតខ្ចោះជូន​លោកអ្នក ក្នុង​ថ្ងៃ ការរស់នៅ និងអាជីវកម្ម​របស់អ្នក ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយពី​សេវាកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​

-អាច​ឲ្យ​អតិថិជនដឹងពីព័ត៍មានរបស់​សេវាកម្ម​នានា​

-អាច​ឲ្យ​អតិថិជនដឹងពី​តម្លៃ ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​សម្រាប់​ជួល​

-អតិថិជនមើល​ប្រភេទ Condo, Office និងSupermarket ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ

-​ធ្វើ​ឲ្យ​អតិថិជនកាន់តែមានទំនុកចិត្ត​មកលើ​ក្រុមហ៊ុន​

-ផ្សព្វផ្សាយ​ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

-Adobe DreamweaverCC

-Adobe Photoshop CC

-ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ WowSlider

-នៅ​ក្នុង​ Photo Gallery ​នៅពេល​ដែល​យើងយក Mouse ទៅ​ធ្វើការ​ over ពីលើ​រូបភាព មាន​លក្ខណៈ​ Pop Up (CSS3)  

សំគាល់៖ Website នេះមានរាងបី​ប្រភេទ គឺរាងតាម Screen Computer, Ipad និង Phone ។ វាគឺជាភាសាBootstrap 

គេហទំព័រជាក់ស្តែង