កែវ មុន្នីរស្មី

Keo Moniraksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

SMEY FASHION SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ស្មី បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ករភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន ដែល​មិនសូវមានពេលទំនេរ​ច្រើន ក្នុង​ការរកទិញសំលៀកបំពាក់ អាចចូល​ទៅកាន់ គេហរ័ទំពរយើង​ខ្ញុំ ដើម្បី​ដឹងពី តម្លៃ​ព្រ​មទាំង ម៉ូត​សំលៀកបំពាក់ថ្មីៗ ដោយមិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេលវេលាមកដល់ទីកន្លែង​ផ្ទាល់​នោះទេ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website:

·  អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​សំលៀកបំពាក់ថ្មីៗ​ គ្រប់​ប្រភេទ​ដែល​មាននៅហាងយើង​ខ្ញុំ ។

·  អតិថិជនអាច​មើលឃើញ​នូវ​រូបភាព​សំលៀកបំពាក់ថ្មីៗ ។

· ជា​ពិសេស​អតិថិជនអាចដឹងពី​លក្ខណៈ​ ​ពិសេស​របស់​សំលៀកបំពាក់ថ្មីៗ​ទាំងនោះ​ថាតើម៉ាកអ្វី

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​:

· Adobe Dreamweaver

· Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC

· HTML & CSS

· Bootstrap

· Jquery

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយ