ឆយ ដានី

Chhoy Dany

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

KhMusic

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

លក្ខណ​ពិសេស​នៃវេបសាយ៖

- ចែក​រំលែក​នៅរាល់បទ​ចម្រៀង​ថ្មីចាស់

- មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​

- ងាយស្រួល​ក្នុង​កាដោឡូត

Tool សម្រាប់​បង្កើត វេបសាយ មាន

- Picture Slider

- Css Navigation Bar

- Next page category

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ