វង្ស វុទ្ឋី

Vong Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

របៀបធ្វើ Flash BOOT ដោយ​ប្រើ CMD

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ (OS ) យើង​អាច​ធ្វើ​តាម​មធ្យោបាយ​ខុសៗ​គ្នា ។ មធ្យោបាយ​ដែល​ពេញ​និយម​ជាង​គេ​គឺ​ដំឡើង​តាម​ Disk ​និង ​តាម​ Flash (USB) រវាង​មធ្យោយបាយ​ទាំង​ពីរ​នេះ តាម Flash​គឺ​ងាយ​ជាង ហេតុ​អ្វី?

ពី​ព្រោះ​Flash​ប្រើ​មិន​ងាយ​ខូច អាច​ប្រើ​បាន​ច្រើន​ដង អាច​លុបលាង​អាចាស់​ដោយ​ដាក់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មី​បាន​តាម​ចិត្ត ឯ​ disk ​មិន​អាច​ទេ បើ​ឌីស​នោះ​ផ្ទុក windows គឺ​មិន​អាច​លុប ឬ ដាក់ Windows ថ្មីបានទេ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ