វុទ្ឋី ធារ៉ា

Vuthy Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​បង្កើត User account តាម CMD

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​គឺអ្នកតែងតែ មានការចែក​រំលែក​ទៅ​ឲ្យ​មិត្ដភក្ដិ​របស់អ្នក​ខ្ចី យកទៅ​ប្រើ​ម្ដងម្កាល​ក៏​ប៉ុន្ដែអ្នកមានការព្រួយបារម្មណ៍ខ្លាចមិត្តភក្ដិ​របស់អ្នក ចូលទៅលុប​នូវ​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​អ្នកបាន​ដំឡើង ។ ដើម្បី​ចៀសវាង​នូវ​ភាពភ័យខ្លាចទាំងនេះអ្នកគួរតែ​បង្កើត​នូវ​ User Account ថ្មីមួយទៀត​សម្រាប់​ទុកពេល​ដែល មិត្តភក្ដិ ឬ​នរណាម្នាក់​ដែល​បានខ្ចី​កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ប្រើ​ទៅលើ​ User Account នោះ ។

​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញថាការ​បង្កើត​ User Account គឺ​ប្រើ​សម្រាប់​ពេល​ដែល​អ្នកមានការ ចែក​រំលែក​កុំព្យូទ័រ​របស់ទៅ​ឲ្យ​នរណាម្នាក់ខ្ចី​ប្រើ ហើយ​ការពារ​កម្មវិធី​របស់អ្នក មិន​ឲ្យ​គេលុបចេញពី User Account Computer របស់់អ្នក ។

​ទាញយក​