អូន ម៉ារ៉ា

Aun Mara

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មន្ទី​រ​ពិនិត្យ​និងព្យាបាលជម្ងឺអង្គតាមុីញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • បើក​បម្រើ​ការងារ​រាងរាល់​ថ្ងៃ និង ២៤​ម៉ោង លើ ២៤​ម៉ោង ។
  • អាចនិយាយភាសា​ខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាចិន
  • អាចទូទាត់ប្រាក់​តាមរយៈ កាត​ឥណទាន​ដូចជា Visa Card និង Master Card ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

  •  Notepad++
  •  Adobe Photosho
  • HTML

 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ