គ្រី សុផាន់ណាត់

Krey Sophannatt

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Cambodia Tourism Resturant

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP OOP

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

គេហទំព័រ Cambodia Tourism Restuarant បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ឲ្យ​អ្នកទេសចរណ៍​ទាំងអស់​ដែល​មកទស្សនា​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដឹងនឹង​ស្គាល់​ពីមុខម្ហូប​ខ្លះ​ៗ ព្រមទាំង​អាច​ធ្វើការ​កុំម៉ង់​តាមរយៈ​គេហទំព័រនេះ​ផងដែរ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website ៖

 • គេហទំព័រមានពីរភាសា
 • ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​នៃមុខម្ហូប
 • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​មុខម្ហូប​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​
 • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​កម្រិត​ខ្ពស់ (ឈ្មោះ​, ប្រភេទ​, តម្លៃ)
 • អាច​ធ្វើការ​ផ្ដល់​មតិយោបល់

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

 • HTML
 • CSS
 • PHP OOP
 • Mysql
 • jquery
 • Photoshop
 • Netbean

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ