តាំង សុខជា

Tang Sokchea

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃសុខជា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

គេហទំព័រ​ទាំងមូល​មានភាព​ងាយស្រួល​ដោយយើង​ប្រើ​ប្រាស់​  អក្សរ​ខ្មែរ និង English

ប៉ូតុង​ទាំងអស់​ប្រើ​ប្រាស់ អក្សរ​ខ្មែរ ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​នឹង​ប្រើ​ប្រាស់  

ប៉ូតុងមានការផ្លាស់ប្តូរ ទំហំ​អក្សរ និង ពណ៌​នៅពេល​ដែល​យើងប៉ះពីលើវា  
អាចផ្លាស់ប្តូរ ទំព័រ ​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ  
គេហទំព័រមាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ត្រង់ ទំហំ​អក្សរនឹងពណ៌នៃម៉ូតុងប្លែកពីគេ មានន័យថា ទំព័រមួយនេះគឺ​ត្រូវបាន​នឹង​កំពុង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់
មានប្រអប់មួយនៅខាង​ស្ដាំ​នៃប៉ូតុងគឺជា ប្រអប់​សម្រាប់​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ផលិតផល ដើម្បី​ធ្វើការ​ស្វែងរក  
♦  ផលិតផល​នីមួយៗ​គឺមាន​រូបភាព និង តម្លៃ​ខុសៗ​គ្នា ហើយ​តម្លៃ​ដែល​បាន​សរសេរ​នៅលើ​ផលិតផល និង ឈ្មោះ​របស់​ផលិតផល​មាន​លក្ខណៈ​ពិតប្រាកដ និង ច្បាស់លាស់  
មានទីតាំង និង ឈ្មោះ​ទីកន្លែង​ដែល​ងាយស្រួល​ឲ្យ​ធ្វើការ​ស្វែងរក  
​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖
♦  កម្មវិធី Dreamweaver CC ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ
♦  កម្មវិធី Adobe Photoshop Cs6 ​សម្រាប់​កាត់​រូបភាព​
​កម្មវិធី  WOW slider ​សម្រាប់​ធ្វើ  Slider
ភាសា HTML & CSS
ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង