ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

KH Fashion

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​ពេលវេលារបស់ មាតា បិតា
  • ​ងាយស្រួល​ជ្រើសរើស សំលៀកបំពាក់​ទៅតាម​ម៉ូត​នីមួយៗ​
  • មានដាក់​តម្លៃ​លក់ នៅលើ​ផលិតផល​នីមួយៗ​
  • ​ចំណាយ​ពេលវេលាតិច សម្រាប់​ការទិញ

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamwaver ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  •  CSS and Bootstrap for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖