អាល់ហ្វីន សូកានី

Alfin Sokany

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ជម្រក អាយធី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • ​ផ្ដល់​ពត៏មានអំ​ពី គន្លឹះដោះស្រាយ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​
  • អត្ថបទ​ទាក់ទងនឹង​ការ រៀនរចនា
  • អត្ថបទ​ទាក់ទងនឹង​ការ រៀន​បង្កើត​ចលនា
  • អត្ថបទ​ទាក់ទងនឹង​ការ រៀន programming

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • HTML & CSS for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖