ស៊ន តុងម៉េង

Sorn Tong Meng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

shopping watch

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រ Shopping Watch បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយការលក់នាឡិកា ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការរកមើលម៉ូតថ្មីៗ​និងប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ​របស់ហាងដោយពុំចាំបាច់​ចំណាយ​ពេលមកដល់ទីកន្លែង

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

​- ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពី ផលលិតផល​នីមួយៗ​

​- ស្គាល់​អំពីម៉ូដនាឡិកាថ្មីៗ​

​- ផ្ដល់​ការផ្សព្វផ្សាយ​យ៉ាង​ធំទូលាយ

- កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​តាម​ប្រពន្ធ​័ផ្សេងៗ​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

Notepad++ សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

Adobe Photoshop CS6 សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

HTML & CSS for layout website and design

    ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖