ស៊ីវ វិសាល

Siv Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​ដំឡើង Windows 10 និង Activate តាម CMD នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​!

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

មនុស្សមួយចំនួនប្រហែល ជាគិតថា ការ​ដំឡើង Windows ​ជំនាន់​នីមួយៗ តែងមានការ ដំឡើង​ខុសៗ​គ្នា តែការពិតទៅ វាមានរបៀប ដំឡើង​ខុស​គ្នា តិច​បំផុត ហើយការ​ដំឡើង របស់ Windows គ្រប់​ជំនាន់ សឹងតែដូច​គ្នា ទាំងស្រុង ដោយខុស​គ្នា ត្រង់​ចំណុច​តិចតួច និងរចនាបថក្រាហ្វិក របស់វា តែប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកត្រូវដឹង​ឲ្យ ច្បាស់ពី Windows ​ដែល​អ្នកយក ទៅ​ដំឡើង ដោយសារ​មាន Windows ​ខ្លះ​មានការ crack រួច ឬ​ខ្លះ​ត្រូវការ Product key ភ្លាម និង​ខ្លះ​ទៀត អាចត្រូវ skip កន្លែងវាយលេខ Product key បាន តែត្រូវ Activate តាមក្រោយ ទើប​ប្រើ​ប្រាស់​បាន ។

​ទាញយក​អត្ថបទ