ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន

Bun Chhattraloren

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

GameMemory

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

Game នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​បំបាត់​ភាពអផ្សុក ឬ ការនឿយហត់ទាំងឡាយ​បន្ទាប់ពី​ការប្រកប​ការងារ ជំនួញជួញដូរ ឬ ការ​សិក្សា ។ ហើយមួយវិញទៀត Game នេះ​ក៏​អាចជួយ​បង្កើន​ការចងចាំ និង ការគិត របស់យើង​ផងដែរ​នៅពេល​ដែល​យើងលេង និង គិត ដើម្បី​ដោះស្រាយនៅ​បញ្ហា​នៅ​ក្នុង Game ​ផងដែរ ។

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • Interface របស់ Game មានលក្ខណ: ស្រស់​ស្អាត​ដែល​មើលទៅគួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ ទាក់ទាញ និង គួរ​ឲ្យ​ចង់លេង
  • អាចជួយបន្ថូរការអផ្សុក ភាពតានតឹង និង ជួយដល់ការចងចាំ

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2013
  • File
  • C# Programming Language