ឈិន រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា

Chhin Rathkalyforgna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Feature សំខាន់​នៅ​ក្នុង Regedit

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

The Microsoft Registry (regedit.exe) គឺជា Option មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើការ​ដោះស្រាយរាល់​បញ្ហា នឹងផ្លាល់ប្តូរ Feature ជា​ច្រើន អាច​ឲ្យ​អ្នក View, Search និង Change ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង System registry នៃការ​ដំណើរ​ការ​កុំព្យូទ័រ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ធ្វើការ​កែប្រែផ្លាស់ប្តូរ និង​ពិនិត្យ​មើលលើ​បញ្ហា​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​មិន​ដំណើរ​ការ បង្កជា​បញ្ហា​លើ system ​របស់អ្នក ។ ម៉្យាងវិញទៀតគេ​ប្រើ​វា​ក្នុង​គោល​បំណង​កំណត់​ប្រព័ន្ធ​ឲ្យ​បានជាក់លាក់ ។ Regedit.exe ​ត្រូវបាន​ដំឡើង​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ពេល setup ។ សរុបជារួម ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Regedit ពិតជាមាន​សារៈ​ប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់​នៅលើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows

​ទាញយក​អត្ថបទ