ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

Mat Souhaimy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Fatoni University

ហាងលក់ទូរស័ព្ទហៃមី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • ជា​គេហទំព័​រ​សម្រាប់​លក់​ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ និងមាន​តម្លៃ​សមរម្យ
  • មាន​លក់គ្រឿង​ឧបករណ៍​គ្រប់​ប្រភេទ​ដូចជា​៖  កាស Bluetooth, Powerbank, Charger …….
  • ងាយស្រូយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅលើ​ប៊ូតុង​នីមួយៗ​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamweaver 
  • Notepad++ 
  • Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • HTML & CSS for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង