ឆាយ ចាន់មុន្នី

Chhay Chanmony

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

ស្កាយ​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • Sky Shop ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយការលក់​ផលិតផល និង លក់បញ្ចុះតំលៃ​ក្នុង​ឱកាសពិសេស ។

  • ​ផ្ដល់​ពត៏មាន​លម្អិត​ពី ផលលិតផល​នីមួយៗ​
  • ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជួសជុល computer និង printer គ្រប់​ប្រភេទ​
  • ​ផ្ដល់​ការផ្សព្វផ្បាយ​យ៉ាង​ធំទូលាយ
  • កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​តាម​ប្រពន្ធ​័ផ្សេងៗ​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • HTML & CSS for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖