រិទ្ឋី សុវណ្ណា

Rithy Sovanna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-01

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ជា​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង ក្នុង​គោល​បំណង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​អតិថិជន​ដែល​មកទិញ moblie phone

  ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ​បន្ថែម​ការ Login 
  • អាច​ធ្វើការ Insert, Update, Delete ទិន្នន័យ​តាមរយៈ ID 
  • អាច​ធ្វើការ Search តាមរយៈ ID
  • អាច​បង្ហាញ​ពី History របស់ System
  • ​បង្ហាញ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​និង​ម៉ោង​របស់កុំព្យូរទ័រ

  ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • Dev C++ IDE
   ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​

   Username: Sovanna

   Password :123