ណាំ សុខនាង

Nam Sokneang

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​ទាញយក​ឯកសារ​នៅពេល​ដែល Windows មិន​ដំណើរ​ការ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ (Computer) តែងតែមាន​បញ្ហា​ជាញឹកញាប់ ដូចជា​ការបើក​កុំព្យូទ័រ​មិន​ដំណើរ​ ឬ មិនអាច​ចូល windows ធ្វើ​ឲ្យ​លោកអ្នក​បាត់បង់​ទិន្នន័យ និង ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទាញយក​ឯកសារ ឬ កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​ពី Drive ដែល​ផ្ទុក Windows (Drive C, D)

 ​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ពីការ​ទាញយក​ឯកសារ ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​អ្វីឡើយ យើង​គ្រាន់តែ​មាន Flash Boot Windows  ឬ​ CD ​ដែល​ផ្ទុក​ដូចជា​ Windows 7, Windows 8 

​ទាញយក​អត្ថបទ