ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

AntPad

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Java Programming

ស្វែងយល់ពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ខ្លះ​ៗ របស់​កម្មវិធី​៖

  •  គឺជា​កម្មវិធី​សម្រាប់ បង្កើត​ជាឯកសា និង កែ​សម្រួល​ឯកសា 
  •  ឯកសា ឬ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​រក្សាទុក គឺជាធម្មតា បាន​កំណត់ ដោយកន្ទុយ​ឈ្មោះ​ឯកសារ .txt
  •  ឯកសារ ឬ​អត្ថបទ​ដែល​យើងមើល គឺជាធម្មតា មានកន្ទុយ​ឈ្មោះ ឯកសារ .txt ផង​ដែល​

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  •  ​មិនមាន​ភាពស្មុគ្រស្មាញ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​
  •  ​អាចប្តូពណ៌​អក្សរ ឬ ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៅពេល​ដែល​យើង​កំពុង​កែ​សម្រួល​
  •  អាចប្តូ​ទំហំ​អក្សរ និង ទម្រង់​អក្សរ​បាន
  •  Interface មានភាពទាក់ទាញ

Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  •  NetBeans IDE 8.0
  • ភាសា Jav​a បញ្ចាក់​យើងអាច​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះបានយើងត្រូវ install JDK 8.0 ជាមុនសិន

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​