សុង វុទ្ឋទី

Song Vuthty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រអេសធីអនឡាញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

♦  អ្នកទស្សនាអាចមើល ផលិតផល​ដូចជា​៖ ម៉ាស៊ីនថត,​កុំព្យូទ័រ​,ទូរស័ព្ទ,នាឡិកា

 អ្នកអាចមើល​នូវ​ម៉ូតផលិត​ដែល​អ្នកចង់ទិញ

♦  អ្នកទស្សនាអាច​ជ្រើសរើស​នូវ​ពណ៍ និង​ប្រភេទ​ផលិតផ្សេងៗ​ទៀតតាម ដែល​អ្នកចូលចិត្ត

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

 ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website  ​ប្រើ ជាមួយ HTML+CSS ចំពោះ Slider  ​ខ្ញុំ​​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​Amazing Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/CSS-Song%20Vuthty/CSS/Index.html