លី ណាវី

Ly Navy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រ Template Online Advertising in Cambodia

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

♦ បង្ហាញ​ពីមុខងារនៃប៊ូតុ​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​អក្សរ ងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

 ប៊ូតុង និងអក្សរ ផ្លាស់ប្តូរពណ៌​នៅពេល​ដែល​ Cursor ស្ថិតនៅពីលើវា

 អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរប៊ូតុង ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ណាមួយ​នៃ​ផលិតផល​ 

 ប៊ូតុង និងអក្សរ​ដែល​មានពណ៌​ខុសពី​គេ បញ្ជាក់​ប្រាប់ថា ទំព័រ​ដែល​យើង​កំពុង​តែមើល គឺជាកម្ម​សិទ្ធ​ិ​របស់ប៊ូតុងនោះ

 មាន text box ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​បញ្ចូល ដើម្បី​ស្វែងរក និង combobox សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​

 ការ​បង្ហាញ​អំពី​ប្រភេទ​នៃ​ផលិតផល លក្ខ័ណ​ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយ រូបភាព​ផលិតផល និងការពណ៌នាសង្ខេប អំពី​ផលិតផល មានភាព

 ច្បាស់លាស់ល្អ និងងាយយល់

 មានទីតាំង​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​

 Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

 ​កម្មវិធី Notepad ++ សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

 All Browsers

ភាសា HTML & CSS

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖