គេហទំព័រក្រុមបាល់ទាត់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ដោយសារ​តែ​កំណើន​ Fan Manchester United នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ច្រើន​ ដូច្នេះគេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ព័ត៏មានថ្មីៗ​និង​ព័ត៏មានផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន អំពីក្រុម Manchester United ដល់ Fan Manchester United នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ស្រាប់ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់ការអាន ។

លក្ខណ​ពិសេស​៖

· ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ជាភាសា​ខ្មែរ​អំពីក្រុម Manchester United

· ​ផ្ដល់​នូវ​តារាងពិន្ទុ Barclay Premiere League

· ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​និងការប្រកួតបន្ទាប់របស់ក្រុម Manchester United តាមលំដាប់លំដោយ

· ​បង្ហាញ​នូវ​ Man of the Match ​រៀងរាល់​ការប្រកួត

បច្ចេកទេស​និងកម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​

· Adobe Dreamweaver CC ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនាលើ​រូបភាព​

· Wowslider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

· ចំពោះការ​បង្កើត​គ្រោង​ (Layout) ​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​ HTML, HTML5, CSS និង CSS3

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/Devid/index.html