គឹមស្រួ សុផលនិរក្ស

Kimsrour Sophal Nireak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រហាងលក់ស្បែកជើង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

·អាចមើលទំនិញ តាមអនឡាញជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​និង​គ្រប់ទីកនែ្លង

·អាចរក​មើល​ស្បែកជើង គ្រប់​ប្រភេទ និងគ្រប់​ទំហំ​

·មិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ទំនិញ

·អាចទទូលបាន​នូវ​ពត័មានពី​ផលិតផល​ច្បាស់លាស់នឹង​រហ័ស​

·អាច​ធ្វើការ​ផ្ដល់​ជាមតិយោបលលើ​សេវាកម្ម​បាន​តាមរយៈ​ E-mail

·អាចរកទីតាំង​ផ្ទាល់​របស់ហាងបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​

·អាច Sign up ជាសមាជិកបាន

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

·Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website  ​ប្រើ​ប្រាស់ HTML ​សម្រាប់​បង្កើត​ជា Layout

·​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា 

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://www.antkh.com/project/sneeky-sneeker/index.html