លី ពីទូ

Ly Pitou

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រពិទូហាងលក់​សម្ភារ​កុមារ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

·  អតិថិជនអាចកុំម៉ង់ទិញ​សម្ភារ​តាមអនឡាញជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​និង​គ្រប់ទីកនែ្លង

·  អតិថិជនអាចរក​មើល​សំភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​កុមារគ្រប់​ប្រភេទ និងគ្រប់​ទំហំ​

·  អតិថិជនមិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ទំនិញ

·  អតិថិជនអាចទទូលបាន​នូវ​ពត័មានពី​ផលិតផល​ច្បាស់លាស់នឹង​រហ័ស​

·  អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ផ្ដល់​ជាមតិយោបលលើ​សេវាកម្ម​បាន​តាមរយៈ​ E-mail

· អតិថិជនអាចរកទីតាំង​ផ្ទាល់​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

·  Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·  ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website  ​ប្រើ​ប្រាស់ HTML សម្រាប់​បង្កើត​ជា Layout

 

· ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖

http://www.antkh.com/project/pitou-baby-shop/