វណ្ណ លីថានី

Vann Lythany

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនា​រូបភាព​ជា​លក្ខណៈ​ស្រមើលស្រមៃ (Fantasy Design)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-10-30

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជា​រូបភាព​នៃក្តីស្រមៃ​ រូបប្រាសាទបាយ័ន អមដោយព្រៃឈើ ទឹក ស្ពាន សំពៅ  ​ព្រមទាំង​ពន្លឺព្រះ​អាទិត្យ​ជាមួយ​ផងដែរ ។  រាល់​រូបភាព​ទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាក្តីស្រមៃរបស់​ខ្ញុំ​បាទបាន ធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ដោយមានការ Design ផង និង មានការយក​រូបភាព​មក​បន្ថែម​ផង ។

​ក្នុង​រូបទាំងនេះរួមមាន៖ រូបប្រាសាទបាយ័ន សំពៅ ស្ពាន ទឹកធ្លាក់ ទឹកសមុទ្រ ពន្លឺព្រះ​អាទិត្យ​ដែល​រៀបជិតលិច ព្រៃឈើ អ័ព្វ ពន្លឺនៃលំហអាកាស និង កំពូលភ្នំតូចធំជា​ច្រើន​ដែល​មានលេចឡើង​នូវ​នៅពេល​ព្រះសូរិយារៀបអស់ពន្លឺ

Tools ​ដែល​បានយក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ Design រួមមាន៖  

Move tool, Elliptical Marquee Tool, Dodge tool, Burn tool, Eraser tool, Quick Selection tool, Pen Tool, Patch tool Filter Render, Add vector mask Tool, Brush Tool, Filter Blur (Gaussian Blur…) , Gradient Tool, Effect (Outer Glow) , Color Balance and Saturation.