វឿន រដ្ឋា

Voeun Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ Angel Hotel & Resort

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-10-09

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

·  អាចមើលឃើញពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ promotion ​ពិសេស​ៗ​របស់សណ្ឋាគារ

·  អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់សណ្ឋាគារ​ទាំងមូល​

·  ​ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​អតិថិជន អាចដឹងពី​សេវាកម្ម​ដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ

·  ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ កក់បន្ទប់​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋានដូចបាន​បង្ហាញ​មានន័យថា គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ 

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

·  Adobe Dreamweaver (Version CC) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·  Adobe Photoshop  ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·  ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout)

·  ចំពោះរូប​ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ Plug in JavaScript   (Wowslider)

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖

http://www.antkh.com/project/angel/