វ៉េង សុបញ្ញា

Vang Sopanngha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័របញ្ញាហ្វេសសិន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

· អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង តម្លៃ​សំលៀកបំពាក់ រឺ​សម្ភារ​

· អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង សំលៀកបំពាក់ រឺ សម្ភារ​​ដែល​ទើបនិងចេញថ្មីៗ​

· ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ទស្សនាសំលៀកបំពាក់ ឬ​សម្ភារ​

· ហើយ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​់វេបសាយ​ទាំងមូល​

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

· Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

· ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ HTML, CSS និង​ PHP and MySQL   ដើម្បី​បង្កើត​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://www.antkh.com/project/vsp-fashion/