ឌិន លីហ៊

Din Lyhor

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ លីហ៊

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

· អាច​ឲ្យ​អថិតិជន ដឹងពីម៉ូដទូរស័ព្ទដៃ គ្រប់​ប្រភេទ​, តម្លៃ​ទូរស័ព្ទនិងការបញ្ចុះ​តម្លៃ រួមជាមួយគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដៃ​ដូចជា ថ្មទូរស័ព្ទ, កាសBluetooth, ​ឆ្នាំ​ងសាក, case, និង​ Memory ជាដើម 

· ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ដឹងពី​ព័ត៌មាន​លអ្អិត​អំពី​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​នីមួយៗ លើសពីនេះទៅទៀត​លោកអ្នក ក៍អាចដឹងពីទីតាំងហាងលក់ទូរស័ព្ទរបស់យើង និង អាស័យដ្ធាន ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង មកកាន់យើង​ខ្ញុំ ។

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

·  Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព ។

·  ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ HTML ​និង CSS ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout) ។

·  ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Wow Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា ។

·  ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Snipping Tool  និង Paint ​សម្រាប់​កំណត់​រូបភាព ។

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង