ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត

Buth Matheareth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រព្រះពុទ្ឋសាសនា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-10-13

គោល​បំណង ៖

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយ អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ថាតើព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​ប្រវត្តិ​ដូចម្ដេច? ព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាង​ណា? និង​សេចក្តី​លម្អិត​ទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជាភាសា​ខ្មែរ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល  និងស្វែងយល់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ដែល​ជាសាសនារបស់រដ្ឋ នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សព្វ​ថ្ងៃ ។ លោកអ្នក​នឹងអាចស្វែងយល់អំពី ៖

- ប្រវត្តិ​នៃព្រះពុទ្ធសាសនា

- ទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនា

- សេចក្តី​លម្អិត​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា 

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នីមួយៗ​មាន ៖  - ទំព័រដើម ៖ ការពណ៌នាខ្លីៗ​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា, - មាតិកា ៖ ចំណងជើង​មេរៀន​ដែល​មាន​ក្នុង​គេហទំព័រ

- ផ្សេងៗ ៖ គេហទំព័រ​ផ្សេងទៀត​អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា, - អំពី​ខ្ញុំ ៖ ការពណ៌នាខ្លីៗ​អំពី​ខ្ញុំ​

- បញ្ចេញមតិ ៖ លោកអ្នក​អាចរិះគន់គេហទំព័រនេះបាន ក្នុង​ទំព័រនេះ

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា ៖

-  Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

-  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://www.antkh.com/project/khmer-buddhist/