អ៊ុន ផាន់ណាត់

Un Phannatt

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​និសិ្សត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

អំពី​កម្មវិធី​៖
​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​និសិ្សត ជា​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់និសិត្ស រួមទាំងពិន្ទុ ៕

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • មាន Menu ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​
  • មានមុខងារ​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់និសិ្សត
  • មានមុខងារ​ក្នុង​ការ View ព័ត៌មាន​របស់និសិ្សត
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និសិ្សត និង​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ពិន្ទុ
  • មានមុខងារលុប​នូវ​ព៍ត៌មានរបស់និសិ្សត
  • មានមុខងារកែប្រែព័ត៏មានរបស់និសិ្សត

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • Dev C++

​ទាញយក​