លី គ្រឹស្នា

Ly Kreusna

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

ផ្សារ យើង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត ៖

ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ដល់អតិថិជន និង ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការទិញ ឬ ស្វែងរក​ផលិតផល ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

♦ អតិថិជនអាចមើល នូវ​ផលិតផល​នីមួយៗ​តាម ប្រភេទ និង ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់វា

 ចំពោះ Admin គឺគាត់​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​គេហទំព័រ​ទាំងមូល (បញ្ចូល​, កែប្រែ, លុប)

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​​ដែល​ប្រើ ៖

  •  PHP Language
  • Adobe Dreamweaver

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទស្សនាគេហទំព័រ

http://antkh.com/project/Ly_kreusna%20_213/index.php?page=home