លី ណាវី

Ly Navy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​កម្មវិធី ជំនួយការ​ដែល​ប្រកបដោយ​ចំណេះដឹង​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃស្នាដៃ៖

♦  ​បង្ហាញ​ពីមុខងារនៃប៊ូតុ​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​អក្សរ ងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ 

♦  អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរប៊ូតុង ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃវចនានុក្រម ដើម្បី​ធ្វើការ​

♦  បកប្រែ បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​គ្មាន​ការ Error

♦  ពេល​ដែល​យក Cursor ដាក់លើរាល់ប៊ូតុង នោះ​វានឹង​ចេញពណ៌ផ្សេងពីពណ៌ដើមរបស់វា ដើម្បី​ជាការ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ

មើល 

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

♦  Microsoft Visual Studio 2010

♦  ភាសា C#

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​