ប៉ាត សុវឌ្ឍនៈ

Pat Sovotanak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

អ្នកអាចដឹង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

·  អាចតាមដានស្ថានភាពសង្គម តាមរយៈ​ព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​

·  អាចដឹងពីការវិវឌ្ឍ នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ និងចំនេះដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនានា នៅជុំវិញ

ពិភពលោក

·  អាច​កំសាន្ត​រំសាយការអផ្សុក តាមរយៈ​ការស្តាប់​ចម្រៀង​ពិរោះៗ និងការអាន​នូវ​

រឿងកំប្លែង ខ្លីៗ​

·  ទទួលបាន​នូវ​ចំនេះដឹង​ទូទៅ ដូចជា​អត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែរុក្ខជាតិចំពោះសុខភាពជាដើម

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

·  Adobe Dreamwaver (Version CS6) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·  Adobe Photoshop (Version CS6) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·  ចំពោះការរចនាគ្រោង​ទាំងមូល​របស់គេហទំព័រ​ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​

​បង្កើត គ្រោង (Layout)

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង