លី ចាន់បូរី

Ly Chanborey

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

ទីក្រុងកាដូ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

·  អាចកុំម៉ង់ទិញ​សម្ភារ​តាមអនឡាញជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​និង​គ្រប់ទីកនែ្លង

·  ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការរកទិញ​នូវ​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ​៍​ជូនមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ឬ​មិត្តភក្តិ

·  អាចដឹងនិងបាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​សម្ភារ​ថ្មីៗ​និងទំនើប

·  មិនបាច់​ចំណាយ​ពេល ដើម្បី​ទៅដល់កន្លែងដោយ​ផ្ទាល់​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

 ·  Adobe Dreamweaver (Version CC) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

 ·  Adobe Photoshop (Version CC) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

· ចំពោះការរចនាគ្រោង​ទាំងមូល​របស់គេហទំព័រ​ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​

​បង្កើត គ្រោង (Layout)

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង