អៀ ពីឡុត

Ie Pilot

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Food.com

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

 • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី ​ព័ត៌មាន​ហាង​និង​អាច​ទាក់ទង , ទីតាំងហាង, និង ការដឹងជញ្ជូនម្ហូប
 • ​រៀបរាប់​រពីម្ហូប​ដែល​ផ្លែកនិងថ្មីនៅ​ក្នុង​ហាងយើង​ខ្ញុំ​
 • ម្ហូប​ដែល​យើងខ្ញូំបានធ្វើ​សម្រាប់​ដាក់លក់ ​ខ្ញុំ​ដឹងថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់តំរៅការរបស់អតិថជននោះទេ ការធ្វើម្ហូបនេះបានផ្សំនៅវត្ថុធាតុដើមគឺ​មកពី​ធម្ញជាតិ
 • Food.com ​ជា​លក្ខណៈ​មួយ​ដែល​សម្រាប់​បម្រើ​ទៅដល់នាក់​ដែល​ចូលចិត្តការញាំ

នាក់​ដែល​មិនមានពេល​ក្នុង​ការធ្វើដោយខ្លូនឯង​អាចបញ្ញាទិញមក Food.Com

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

 • Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
 • Adobe Photoshop (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
 • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ HTML និង CSS ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)
 • WOW slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​រូបភាព​មានចលរនា ។
 • Zoom ​សម្រាប់​ធ្វើ​រូបភាព​មានការ​បង្ហាញ​បានធំ ។

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

  ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល