ទី សុភី

Ty Sophy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ShoppingDressFashion

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

· អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង ទៅនិងសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ

· អ្នកអាចមើល​នូវ​ម៉ូតស្បែកជើងថ្មី ទាំងបុរស និង នារី

·  អ្នកទស្សនាអាច​ធ្វើការ Order ផលិតផល​ដែល​អ្នកចូលចិត្ត ។

​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

· Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

· ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ និង DREAMWAVER + CSS ដើម្បី​បង្កើត​

· ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល