សែម សុខ ផេង

Sem Sok pheng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការត​ភ្ជាប់ Router 30 នៅ​ក្នុង LAN តែមួយ​ដែល​អាច Access គ្នា​បាន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

​ដោយសារ តែ ភាពរីករាលដាល នៃ វិស័យ​ផ្នែក​ព័ត៌រមាន ពីមួយ​ថ្ងៃ ទៅ មួយ​ថ្ងៃ​ឥតឈប់ឈរ  និង សាយភាយពាសពេញសាកលលោកផងនោះ ហើយ ធ្វើឪ្យបណ្តាល​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​នៅលើ​សាកលលោកមាន  ការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើ​វិស័យនេះ​យ៉ាង​ខ្លាំង ។ ហើយគេបាន រកឃើញពីផលប្រយោជន៍  នៃវិស័យ​ផ្នែក​ព័ត៌រមាន ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការបំពេញ​ការងារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ទាំង នៅស្ថាប័ណ្ណធំៗ សហគ្រាស អង្គការ ហើយ  និង ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ពួកគេ​ត្រូការ វិទ្យាសាស្រ្ត

ព័ត៌រមានវិទ្យា  ជាចាំបាច់​ដែល​អាច  ធ្វើ​ការងារ​របស់​ពួកគេ  ​ដំណើរ​ការ​បាន​យ៉ាង​រលូន ។

​អាស្រ័យ​ហេតុដូចនេះហើយទើប ប្រទេស​កម្ពុជា  ​ដែល​ជា​ប្រទេស​មួយ​កំពុង​តែមានភាពរីក

​ចម្រើន​ផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តព័ត៌រមានវិទ្យា បាន​កំពុង​តែអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ឲ្យ​ទៅជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​

មានភាពរីក​ចម្រើន ទៅលើ​វិស័យនេះ​ផងដែរ ។ រឿងនេះហើយធ្វើឪ្យបណ្តាលអ្នក​សិក្សា​ជា​ច្រើន​

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា មានចំណាប់អារម្មណ៍ ជ្រើសរើស​យកមុខវិទ្យាយកមក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​

​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី ជូយស្តារសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឲ្យ​មានភាពរីក​ច្រើន ។ ហើយ​ក្នុង​នោះយើង

ង្កេតឃើញថា​ផ្នែក Network  គឺពិតជាមាន សារៈ​សំខាន់​ជាងគេ លើសពី​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ទៀត ដូច្នោះ

ហើយទើប ធ្វើ​ផ្នែក Network  ក្លាយជា​ផ្នែក​មួយជួយ ផ្ដល់ អត្ថប្រយោជន៍ជា​ច្រើន ។

​ទាញយក​អត្ថបទ