ឌិន លីហ៊

Din Lyhor

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

Trip to Kampot Province

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

- អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង ទៅនិងតំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តកំពត ។

- ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ដឹងពី​ព័ត៌មាន​លអ្អិត​អំពីតំបន់រមណីយដ្ធានផ្សេងៗ​នៃខេត្តកំពត ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

· Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព ។

· ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ និង HTML+DREAMWAVER ដើម្បី​បង្កើត ។

· ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Wow Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា ។

· ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Snipping Tool ​សម្រាប់​កំណត់​រូបភាព ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល Website