ខូវ អៀហាង

khov Ea Hang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Photography Studio

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

· គេហទំព័រនេះ អាច​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​អាច ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹងពី សេវាកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន ដូចជា​៖ ថតរូប ថតជា​វីឌីអូ ក្នុង​ពីធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ ខួប​កំណើត ជប់លាង .......... ។ ល ។

· អាចទស្សនា ថតរូបថត វីឌីអូ របស់អតិថិជនមុនៗ ។

· ​ផ្ដល់ នូវ​ភាពស៊ីវិល័យ ក្នុង​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា ។

· គេហទំព័រនេះ មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ទំនាក់ទំនង ។

· វាមានភាពទាក់ទាញ ប្រើ​ប្រាស់ style ​នៅលើ រូបភាព ក៏​ដូចជា ទាំងមូល​ផងដែរ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

· Adobe Dreamweaver cs6

· Wow Slider

· ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា CSS សម្រាប់​សរសេរ​

·  ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា JavaScript សម្រាប់​ជំនួយ

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្តែង :

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលស្នាដៃ ៖