ផេន ភារិទ្ឋិ

Phen Phearith

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Books Store Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Java Programming

​លក្ខណៈ​ពិសេស

- ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព ក្នុង​ការចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី (Username និង Password)

- អាច​ធ្វើការ​បន្ថែម​ប្រភេទ​សៀវភៅផ្សេងៗ

-​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​សៀវភៅ​ដែល​ចង់ទិញហើយនៅពេល​ជ្រើសរើស​យកសៀវភៅ​ណា មួយ​វានឹង​បង្ហាញ​នូវ​តម្លៃ​សៀវភៅនោះមកតែម្តង

- ​ធ្វើការ​កាត់ស្តុក ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅពេល​មានការលក់ចេញ ។

- អាច​ដកចេញ​វិញចំពោះ​ប្រភេទ​សៀវភៅ​ដែល​មិនត្រូវការ

- មើល​ទិន្នន័យ​នៃការលក់ ទៅតាម​ថ្ងៃ​ជាក់លាក់​ណាមួយ រឺ​ទៅតាម​ប្រភេទ​នៃសៀវភៅ

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • netbeans 7.4
  • Java

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​