ឡាច សុខអាន

Lach Sok An

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

អំពី​ប្រវត្តិ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

· អាច​ឲ្យ​យើងដឹងអំពី​ប្រវត្តិ​របស់ប្រាសាទអង្គរវត្ត ។

· អាច​ឲ្យ​យើងបានទស្សនា​នូវ​ប្រាង្គប្រាសាទជា​ច្រើន ក៏​ដូចជា​សកម្មភាព និងមានពិធីនានា​ដែល​ប្រារព្ធធ្វើនៅទីនោះ ។

· ​ចំណុច​សំខាន់​គឺអ្នកអាចដើរទស្សនា​នូវ​ប្រាង្គប្រាសាទជា​ច្រើន​ទៀត ជា​ពិសេស​នៅមានរមណីយដ្ឋានជា​ច្រើន ដែល​អាចទស្សនាបាន ។

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួនដូច​ខាងក្រោម​៖

· Notepad++ ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ ។

· Adobe Dreamweaver (Version cs5) ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ ។

· Adobe Photoshop (Version cs5) ​សម្រាប់​កាត់និងរចនា​ទៅលើ​រូបភាព ។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ: