ស្រី សំបូរ

Srey Sambo

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ Network និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ខ្លះ​នៅពេល Network មាន​បញ្ហា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

Cisco Certified Network Associate ហៅកាត់ថា (CCNA)  

Cisco : គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​បើកអាជីវកម្មផលិត​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ Network នឹងគ្រឿង Electronic ផ្សេងទៀត ។ នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះគេ​ក៏​បានរៀបរៀងទៅជា Software, Application ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ទាក់ទង នឹង មេរៀន​សម្រាប់​សិក្សា​រ​លម្អិត​ជា​ច្រើន​ឲ្យ​កាន់តែ ងាយ ស្រួល​ក្នុង​ការស្វែងយល់ អំពី​ប្រព័ន្ធ Network នឹងងាយយល់ពីConcept ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ  Network ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​, សហគ្រាស, ស្ថាបន័​រដ្ឋ, នឹង ឯជន ដែល​ត្រូវការ Network ជាចាំបាច់ ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ​ប្រពន្ធ​័ Network:

​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការShareឯកសារ,បទ​ចម្រៀង​,video , file, folder. . . 

​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​នឹង​សិក្សា​រមេរៀនមួយចំនួនតាម On-line. . .

លេងChat ជាមួយមិត្តភក្ដិ

​គម្រោង Vacation

ទិញអំណោយនិងសំភារៈមួយចំនួនទៀត

​ទាញយក​អត្ថបទ